REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.woolbyann.com (zwany dalej woolbyAnn lub Sklepem), jest woolbyAnn Anna Czasak z siedzibą w Stefanowie, ul. Przyleśna 11, NIP: 946-223-18-04, REGON: 380244667.

2. woolbyAnn prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie poprzez sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Kontakt ze Sklepem: e-mail: info@woolbyann.com, tel.+48501081916. 

3. Korzystający z usług Sklepu na potrzeby niniejszego Regulaminu nazywany jest Kupującym.

4. Sklep zobowiązuje się dostarczać rzeczy nowe i wolne od wad.

5. Sklep zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

6. Wszelkie prawa autorskie i  prawa własności intelektualnej, w tym do zdjęć, nazwy Sklepu, jego domeny internetowej należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

7. Rzeczywiste kolory produktów mogą różnić się od kolorów produktów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie i wyświetlanych na ekranie. Różnice mogą wynikać z indywidualnych  ustawień urządzeń za pośrednictwem których Kupujący ogląda towary w Internecie.

8. Wszystkie ceny podawane przez Sklep są̨ cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw w sekcji Płatność i Dostawa.

9. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem sie z regulaminem i akceptacją niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności woolbyAnn

10. Sklep nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT. Na pisemne życzenie Kupującego Sklep wystawia fakturę bez VAT.

II. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w weekend lub dni świąteczne będą przekazane do realizacji następnego dnia roboczego.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

  Dodać produkt do koszyka, wybrać rodzaj dostawy, wybrać rodzaj płatności, sfinalizować zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” , a także podać niezbędne do realizacji zamówienia dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i adres do wysyłki.

  3. W przypadku zamówienia produktu według niestandardowych parametrów (np. kolor, rozmiar) Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą e-mail (info@woolbyann.com) przed finalizacją zamówienia i dokonaniem płatności w celu potwierdzenia czy wykonanie przedmiotu według wskazanych przez Kupującego parametrów jest możliwe i w jakim terminie. Pytanie Kupującego oraz odpowiedź Sklepu powinna mieć formę pisemną. Na ich podstawie Kupujący ma obowiązek oznaczyć w komentarzu do zamówienia adekwatne specyfikacje.

  4. Z chwilą złożenia przez Kupującego oferty zgodnie z punktami 2 i 3, do Kupującego jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Kupującego,  z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

  5. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sklepu, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane.

  6. Czas realizacji zamówienia wynosi przeciętnie od 5 dni roboczych nawet do 15 dni roboczych w zależności od dostępności surowców i liczby złożonych zamówień. Czas realizacji danego produktu określony jest przy każdym modelu.

  7. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu przesyłki.

  III. Płatność i dostawa

  1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.

  2. Płatność może być dokonywana w PLN lub EURO.

  3. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności:

  a) przelewem tradycyjnym

  b) kartą kredytową lub e-przelewem, które przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24 (tylko dla przesyłek krajowych, w PLN)

  c) kartą kredytową lub e-przelewem, które przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal (tylko dla zamówień zagranicznych, w walucie innej niż PLN)

  4. Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

  5. Ceny i warunki dostawy towaru znajdują się na stronie Płatność i dostawa

  IV. Zwroty i wymiana

  1.Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może zwrócić towar bez podania przyczyny terminie 14 (czternastu) dni liczonym od dnia wysłania rzeczy lub żądać wymiany towaru. Nie dotyczy to zamówień produktów robionych na zamówienie tzn. w rozmiarach innych niż rekomendowane przez Sklep w karcie produktu i /lub wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 PrKonsU) i/lub do których surowiec został zakupiony na potrzeby konkretnego zamówienia.
  Szczegółowe informacje na temat możliwości zwrotu produktów różnią się w zależności od rodzaju produktu i są opisane na stronie Wymiana i Zwroty .

   2. Kupujący może zwrócić się do Sklepu o wymianę zakupionego towaru na inny towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. Nie dotyczy to zamówień produktów robionych na zamówienie tzn. w rozmiarach innych niż rekomendowane przez Sklep w karcie produktu i /lub wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   3. Wymiana rzeczy przygotowanej na indywidualne zamówienie Kupującego jest możliwa jedynie wówczas,  jeśli rzecz została wyprodukowana niezgodnie z parametrami uzgodnionymi pisemnie przez Kupującego (np. rozmiar, kolor) ze Sklepem.

   4. Zwrot i wymiana produktu następuje na koszt Kupującego.

   5. Kupujący odsyła zwracane lub wymieniane rzeczy w stanie nienaruszonym, z metkami, etykietami cenowymi i oryginalnym opakowaniem, wraz z dołączonym, wydrukowanym i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy (POBIERZ TUTAJ).

   6. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Kupującego, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w sklepie.

   7. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

   8. Produkt przeceniony nie podlega zwrotowi lub wymianie.

   9. Złożone zamówienie jest ostateczne, a w przypadku anulacji wpłacone środki nie będą zwracane. Ma to związek z koniecznością indywidualnego zamawiania surowca do zamówienia. W przypadku prośby o odwołanie zamówienia woolbyAnn może zaproponować wykorzystanie wpłaconych przez Kupującego środków w przyszłości.

   V. Reklamacje

   1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:
   a) Posiada wady
   b) Jest niezgodny z umową
   c) Został uszkodzony podczas dostawy

   2. Szczegółowe zapisy dotyczące cech produktów wełnianych sprzedawanych w Sklepie, które nie stanowią podstawy do reklamacji (np. mechacenie się wełny) są przedstawione w opisach poszczególnych produktów.

   3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może: 

   a) Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

   b) Żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad

   4. Sklep ustosunkuje się do oświadczenia Kupującego o wadzie produktu i jego żądań w terminie czternastu dni od otrzymania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.

   5. Sklep jest obowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego lub wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad.

   VI. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

   1. woolbyAnn odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Kupujących, a szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi, są określone w Polityce Prywatności

   2. woolbyAnn przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sklepu.

   3. woolbyAnn zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

   4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

   5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

   a) adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu

   b) miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki

   c) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia

   d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów  dostawy

   VII. Postanowienia końcowe

   1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

   2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego i korzystającym ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia i zawarte lub wykonane umowy.

   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

   4. Sklep dąży by spory były rozwiązywane z Kupującym w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

    do góry
    Sklep jest w trybie podglądu
    Pokaż pełną wersję strony
    Sklep internetowy Shoplo.pl